ARABIDA: POSTOJI SAMO JEDNA ZEMLJA

Mladi duh Evrope / Young Spirit of Europe

ARABIDA: POSTOJI SAMO JEDNA ZEMLJA / ARRABIDA: THERE IS ONLY ONE EARTH

Režija: Tin Ziner

Danska, 2017.

Nema zemlje za nas

Autor secira zemlju Arabida, sloj po sloj, slikom i zvukom. Od bujne vegetacije, preko stenovitih naslaga, pećina i mora, pa sve do topografskog, 3D nacrta pejzaža. Fabrika građevinskog kamena stoji na toj zemlji kao uzročnik neke bele, prašnjave i suve infekcije koja se uvrežila u mekano, okolno zeleno tkivo i polako ga nagriza. Visoki, sivi tornjevi, betonski skeleti fabričkih objekata, metalne, razgranate konstrukcije mašina ispod i iznad zemlje, kablovi i mašine jednoličnog zvuka neumornih zupčanika sišu iz zemlje Arabida dragoceni materijal, sistematično mu menjaju oblik, precizno pakuju i odvoze brodovima. Tvornički kompleks, na momente okupan u crvenkastom svetlu koje se stvara kao efekat filmske trake i topografski nacrt sa elektronskim, kosmičkim zvucima, stvaraju jednu zanimljivu, nepoznatu i pomalo jezivu atmosferu. Kao da se gledaocu daje da zaviri u snimke nekog neistraženog prostora daleke planete koja sluti na pustoš. Autor fantastično dramaturški obrađuje zvuk, kako u samom tonskom sloju filma tako i u odnosu na sliku. Izuzetno promišljen pristup temi i znalačko korišćenje filmskog jezika. Iznenađujuće osveženje.

Borislav Stanić

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Datum:

01/01/1970