Turistički centar

Turistički informativni centar Subotica 
Srbija, 24000 Subotica,
Trg slobode 1 (Gradska kuća)
Tel: 024/670-350
E-mail: info@visitsubotica.rs
Web: http://www.visitsubotica.rs/

Turistički informativni centar Palić
Srbija, 24413 Palić, Kanjiški put 17a
Tel: 024/602-540, 753-111
E-mail: info@palic.rs