LICA MIRE BANJAC

LICA MIRE BANjAC

Zoran Maksimović, autor izložbe i kataloga
Ljiljana Dinić i Bojan Jovanović, autori dizajna izložbe i kataloga

Mira Banjac je ime koje se piše zlatnim slovima u našem glumištu. Zbog doprinosa glumačkoj umetnosti – razvoju srpskog pozorišta, filma, radija i televizije, a time i doprinosa srpskoj kulturi i tradiciji, ali i zbog njenih humanističkih osobina, Mira Banjac je „upisana” među malobrojna, velika imena našeg glumišta.
Zoran Maksimović

Čini mi se da se niz mojih ličnih nevolja pretvorio u kvalitet povoljan po moj rad u pozorištu. Iz sopstvenog iskustva otkrila sam šta je najvažnije u pozorištu, a šta u životu. U pozorištu je najvažnija koncentracija, a u životu ravnoteža. Ja znam da glumim i tu sam dobra. Mislim da sam postala toliko suverena na sceni da se ničega više ne plašim, čak ni poraza, jer imam hrabrosti da i poraz podnesem. Svojoj karijeri nemam ništa ni da dodam ni da oduzmem. Po opredeljenju sam karakterna glumica. Jedna obična, jednostavna glumica koja je sačuvala slavu koja traje više od 60 godina. Ja sam jednostavno Mira Banjac.

Izložba Lica Mire Banjac je koncipirana tako da prezentuje „mnogolikost” u glumačkom umeću Mire Banjac (jednako je uspešna u tumačenju komičkih i dramskih rola, i u pozorištu, i na filmu, i na televiziji, i na radiju), kao i njenu „mnogolikost” u drugim životnim preokupacijama: glumica, reditelj, pedagog, narodni poslanik, društveni i kulturni poslenik itd.
Izložba se sastoji iz četiri segmenta koji predstavljaju četiri medija kroz koje je Mira Banjac, tokom svoje višedecenijske karijere, postizala vrhunska umetnička dostignuća: pozorište, film, televizija i radio, a čine je: dokumenti, kostimi, programske knjižice, nagrade, crteži, plakati, skice kostima, fotografije, audio i video zapisi i dr.
Лица_Мире_Бањац,2011