EKOLOŠKA PANEL-DISKUSIJA: „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš-radovi u toku“

Sve su prilike da su se Subotičani zamorili od licitiranja: kada će ponovo biti bezbedno kupanje u jezeru Palić, već bi želeli da znaju dokle se stiglo sa projektom „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“ podržanog sa 6,5 miliona evra od strane Vlade Nemačke preko KfW banke.

Posle skoro tri godine od najave i pripremnih aktivnosti, konačno je u septembru 2018. godine za sprovođenje investicije izabrana konsultantska kuća iz Austrije, raspisan je tender za izgradnju kanalizacione mreže i potisnog voda, u izradi je dokumentacija za zaštitni pojas i izgradnju pešačko-biciklističke staze, ponovljen je selektivni izlov ribe…. Međutim, o ovome javnost veoma malo zna ili skoro nikako nije upoznata.

Očito da je potrebna jača javna i medijska kampanja kojoj svoj doprinos pruža panel diskusija u okviru ECO DOX programa Palićkog filmskog festivala čija je tema od 2016. godine, upravo projekat „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“.

A dokle se stiglo u realizaciji ove investicije na Panel diskusiji u utorak, 23. jula 2019. godine u 11 časova, u „Maloj gostioni“ na Paliću.

Slika za katalog -eko panel diskusija
Fotka za katalog- Eko-panel diskusija