KONTAKT

ORGANIZACIJA I PRODUKCIJA:
OTVORENI UNIVERZITET SUBOTICA
Trg cara Jovana Nenada 15
24000 Subotica
+381 (0)24/554-600
board@palicfilmfestival.com

IZVRŠNI PRODUCENT:
Ilija Tatić
board@palicfilmfestival.com

DIREKTOR FESTIVALA:
Radoslav Zelenović
zelenovic.radoslav@yahoo.com

PROGRAMSKI DIREKTOR:
Miroslav Mogorović
mogorovic@artandpopcorn.com

SELEKTORI:
Neil Young
Nenad Dukić
Igor Toholj

TEHNIČKI DIREKTOR:
Goran Dragaš
goran@palicfilmfestival.com

OPERATIVNI DIREKTOR:
Vladimir Perović
vladperović@openunsubotica.rs

KOORDINATOR PROGRAMA:
Csilla Nemet
csillan@palicfilmfestival.com

KOORDINATOR SLUŽBE ZA GOSTE:
Eva Zrnić
eva@palicfilmfestival.com

MARKETING I KOMUNIKACIJE:
Renata Rudić
renata@palicfilmfestival.com

Eva Zrnić
eva@palicfilmfestival.com

PR I PRESS CENTAR:
Monika Husar Tokin
komunikart@komunikart.rs

KOORDINATOR DIREKCIJE:
Renata Rudić
renata@palicfilmfestival.com