Žiri Kritike

Chiara Spagnoli Gabardi

Chiara Spagnoli Gabardi je filmska kritičarka i vizuelna umetnica. Masterirala je Scenario i produkciju a studirala je i na Pozorišnom i filmskom institutu Li Strasberg u Njujorku i Los Anđelesu. Bila je članica žirija i saradnica nekoliko filmskih festivala. Takođe je i članica Udruženja stranih novinara i Ženskog filmskog kruga kritike u Njujorku kao i FEDORA – Federacije filmskih kritičara Evrope i Mediterana. Kiara predaje Fenomenologiju savremene umetnosti na IED (Evropski institut dizajna) Univerziteta u Milanu.

Pavlina Jeleva

Pavlina Jeleva je bugarska filmska kritičarka i producentkinja. Diplomirala je Filmske studije na Nacionalnoj filmskoj i pozorišnoj akademiji u Sofiji. Radila je kao urednica časopisa Bugarski film i Kinoizkustvo. Od 1980. do sad imala je više od 1000 publikacija u Bugarskoj i Evropi. 1995. postaje ko-osnivač produkcijske kuće Geopoly, koja je izbacila desetak igranih, više od 50 dokumentarnih i nekoliko animiranih filmova. 1999. postaje bugarski dopisnik poznatog filmskog godišnjaka Variety International Film Guide.

Maja Bogojević

Prof. dr Maja Bogojević je filmska teoretičarka i kritičarka, osnivačica i urednica Camere Lucide, članica FIPRESCIJA, FEDEORE i UPF-a. Dobitnica je nagrade Corsellis Cup, Britanskog Instituta lingvistike, za najboljeg prevodioca 2000. Učestvovala je na brojnim međunarodnim akademskim konferencijama i filmskim festivalima, uključujući i žiri kritike u Kanu 2013 i Veneciji 2017. Njena prva knjiga Filmski pogled, rod i nacija u jugoslovenskom filmu: 1945-1991 objavljena je 2013.