Žiri Kritike

Janka Požonji

Janka Požonji trenutno završava master studije iz filma na ELTE univerzitetu u Budimpešti. Dve i po godine radila je za Daazo Film and Media Ltd. na poslovima organizacije projekcija kratkih filmova. Početkom 2016 počela je da radi za Filmhu portal posvećen mađarskoj kinematografiji, gde se uglavnom bavi delima mladih filmadžija, reportažama sa snimanja, fotografisanjem, pisanjem intervjua i kritika.

Marta Balaga

Marta Balaga je filmski novinar koja živi na relaciji Poljska – Finska. Piše za nekoliko međunarodnih novina i časopisa uključujući Episodi, SIRP, Dwutygodnik i La Furia Humana. Sarađuje sa raznim filmskim festivalima uključujući Međunarodni filmski festival u Helsinkiju, Filmski festival u Varšavi i T-Mobile New Horizons Film Festival.

Ivan Velisavljević

Ivan Velisavljević (Šabac, 1982) završio je opštu književnost i teoriju književnosti, kao i dramaturgiju na Univerzitetu u Beogradu, a zvanje magistra komparativne književnosti stekao na Sveučilištu u Zagrebu. Uredio je knjigu Novi kadrovi: skrajnute vrednosti srpskog filma (sa D. Ognjanovićem, 2008) i temat časopisa Gradac o neobičnim telima/invaliditetu u kulturi i društvu (2012). Tri godine predavao je kreativno pisanje. Autor je dve knjige poezije (pod pseudonimima), jedne pozorišne i pet radio-drama.