Organizator

Otvoreni univerzitet Subotica predstavlja jednog od lidera u oblasti (ne)formalnog obrazovanja i kulture u Srbiji. Može se reći da ova institucija predstavlja brend na ovim prostorima za edukaciju odraslih.

SUBOTICA004-otvoreni-univerzitet

NAŠA MISIJA

Podizanje kvaliteta života građana putem promocije i realizacije «nove pismenosti» i implementacija inovativnih programskih sadržaja u cilju unapređenja društva.

ISTORIJAT

Osnovan 1953. godine, pod imenom Radnički Univerzitet, od početka rada je okupljao sve ostale ustanove i programe za obrazovanje odraslih u opštini, regionu i zemlji, i za kratko vreme postigao zapažene rezultate zahvaljujući stalnim ulaganjima u savremenu nastavnu tehnologiju, nastavne programe, kadrovski potencijal i pre svega zahvaljujući korišćenju najnovijih andragoških metoda u radu.

Godine 1992. ova institucija se u skladu sa potrebama građana i svetskim trendovima u obrazovanju odraslih transformisala u Otvoreni univerzitet.

Danas je, Otvoreni univerzitet Subotica, član prestižne UNESCO-ve mreže Otvorenih univerziteta.

RESURSI

OU kao poslovni sistem predstavlja stožer za programsko i poslovno delovanje Udruženja za prirodnu hranu TERRA’S (sa svojim programsko-poslovnim subjektima OCS (Organic control System) i BIO-AG); Agencije lokalne demokratije (LDA); Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduzeća (SMER), Centra za multikulturalizam (CM) i Komore mladih Subotica (JCI Subotica).

Godišnje se u ovom sistemu realizuje oko 100 programa i projekata koji animiraju oko 2000 polaznika nedeljno.

Jedno od osnovnih obeležja ove institucije je intenzivna saradnja sa brojnim partnerima iz zemlje i inostranstva. Smatramo da kroz saradnju i razmenu iskustava sa uzornim partnerskim institucijama u svetu možemo opravdati svoj moto «ZNANJEM DO USPEHA», i ostati «KORAK ISPRED». Centar za kulturu Otvorenog univerziteta već 13 godina producira dva renomirana festivala: Festival evropskog filma Palić i Međunarodni festival pozorišta za decu. Pored toga, centar se bavi izdavačkom delatnošću (posebno izdavaštvom na mađarskom jeziku – ELETJEL), organizacijom izložbi, kao i raznim edukativnim programima kulture slobodnog vremena, itd. Otvoreni univerzitet svojim programskim sadržajima i načinom realizacije provocira neko buduće vreme i odnose u ovim prostorima sa civilizacijskim obeležjima.

www.openunsubotica.rs