Omaž program dobitnicima nagrade Aleksandar Lifka

Omaz dobitnik nagrade Aleksandar lifka- MILJEN KREKA KLJAKOVIĆ( Filmovi prikazani u 19h)
Omaz dobitnik nagrade Aleksandar lifka- RAJKO GRLIĆ ( Filmovi prikazani u 17h)

Projekcije ce biti prikazane u bioskopu Eurocinema

 

plakat