Eco Dox

“Živimo u vremenu u kojem se jasno vide pogubni uticaji ljudskog delovanja na životnu sredinu i planetu Zemlju uopšte, sa jedne strane i rastuća svest o potrebi aktivizma u pravcu pomirenja čovečanstva i prirode. U skladu sa tim 2008. godine pokrenut je program ECO DOX – sa ekološkim dokumentarnim filmovima.

Ove godine program broji šest ostavrenja po izboru selektora, Igora Toholja.

Prikazivaće se od 21. do 26. jula 2019. godine u Filmskom klubu (II ulaz, prizemlje Otvorenog univerziteta Subotica) od 17.30 časova.