Media potprogram kreativne Evrope

kreativna evropa

MEDIA desk Srbije, u saradnji sa Festivalom, organizovao je
MEDIA dan 18. i 19. jula na Velikoj terasi na Paliću, gde su
predstavljene smernice MEDIA potprograma, informacije o različitim
konkursima za finansiranje projekata i primeri dobre prakse, odnosno
projekti koji su već dobili finansijsku podršku tog evropskog fonda.
MEDIA dan namenjen je svim zainteresovanim akterima
audiovizuelnog sektora u Srbiji – producentima, distributerima,
predstavnicima festivala, producentima video igara, javnim ustanovama
kulture, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama koje se bave
filmskom industrijom.
Prvog dana, 18. jula, konkurse i kriterijume za apliciranje
predstavila je rukovoditeljka MEDIA deska Srbije Nevena Negojević.
Na dnevnom redu su bili podrška razvoju i produkciji
audiovizuelnih dela (pojedinačni i grupni projekti, TV program, video
igre), zatim podrška distribuciji (automatska i selektivna, online,
prodajni zastupnici), podrška razvoju publike, kao i edukaciji,
umrežavanju i usavršavanju.
Narednog dana su predstavljeni primeri dobre prakse.
O iskustvu Palićkog festivala, koji je od potprograma MEDIA
dobio 41.000 evra, govorio je selektor Petar Mitrić, a o pristupu
marketima predstavnica festivala Beldoks Mara Prohaska Marković.
U programu je učestvovala i gošća iz Litvanije Greta Akcijonaite, čija
je tema bila bioskop „Kino Pasaka“.
MEDIA desk Srbija je implementaciono telo potprograma MEDIA.
Oformljeno je u martu ove godine u okviru Filmskog centra Srbije. Kroz
konsultacije, javne događaje i edukativne aktivnosti koje organizuje,
MEDIA desk informiše o mogućnostima koje pruža MEDIA
potprogram, daje podršku i savete za konkurisanje.
Festival evropskog filma Palić, bitna tačka na mapi evropskih
festivala i jedan od prvih korisnika MEDIA potprograma iz Srbije, kroz
suorganizaciju MEDIA dana učestvovao je u proslavi 25 godina
postojanja tog programa koji širom Evrope podržava razvoj i promociju
evropskog filma.

Share on FacebookTweet about this on Twitter