S8 – Mostra de Cinema Periférico – festivalska selekcija : Mladi duh Evrope

SLIKA (S8) Mostra de Cinema_Spain

(S8) Mostra de Cinema Periférico – Međunarodna manifestacija nezavisnog filma je jedinstveni godišnji događaj u Španiji. Svake godine okuplja najuzbudljivije avangardne filmove prošle i savremene scene, sa fokusom na prošireni film u svim svojim oblicima. (S8) obezbeđuje mesto okupljanja stvaralaca, ljubitelja filma, studenata i filmskih profesionalaca, na dinamičnom i sveobuhvatnom događaju, gde su svi savremeni, inovativni filmski jezici, alati i podrške zastupljeni u cilj promovisanja filma, kao snažne i života pune umetničke forme.

Pored organizovanja široke ponude filmskih projekcija, filmskih predstava i specijalnih događaja, (S8) je angažovana u promociji filmskog stvaralaštva pokrećući brojne inicijative, uključujući INPUT – godišnji program podučavanja razvijen u saradnji sa tri internacionalna eksperta koji rade sa nama u nadgledanju toka tri prethodno izabrana filmska projekta. Takođe nastavljamo da podržavamo BAICC međunarodnu inicijativu za umetničku rezidenturu, uspostavljenu u saradnji sa AC/E i LIFT (Toronto). Naše inicijative filmskog opismenjavanja uključuju kreativne radionice, radionice usmerene na socijalnu inkluziju, filmska predavanja, otvorene razgovore, okrugle stolove i masterklasove, sve u okviru dinamičnog okvira festivala – mesta koje ohrabruje dijalog i razmenu mišljenja sineasta celog sveta.

Kompilacija filmova S(8) festivala u okviru ovogodišnjeg programa Mladi duh Evrope

Ser de Luz / Light Being (2009), 5’26“
Dir. Diana Toucedo.

Lúa /Moon (2014), 11’3“
Dir. Miguel Mariño

Rapa das Bestas / Wild mane crop (2017), 9’42“
Dir. Jaione Camborda

Fuezas invisibles / Invisible forces (2017), 4’31“
Dir. Marcos Flórez

Quiasma (2017), 11’57“
Dir. Tono Mejuto.

Uluru (2018), 6’51“
Dir. Alberte Pagán

Rexistros. Xeografía de San Sadurniño (2019), 14’30“
Dir. Adrian Canoura

Originalni naziv:

S8

Datum:

25/07/2019

Vreme:

19h