ALOGON

Mladi duh Evrope / Young Spirit of Europe

ALOGON

Režija: Milan Milosavljević i Marko Kostić

Srbija, 2017.

Savršena šarena laža

Alogon je iracionalna pretpostavka. Alogon je i ono o čemu se ne govori. O čemu govorimo kad govorimo o bankarskom sistemu? Govorimo o sveobjedinjujućem faktoru savremenog društva. Sve je tu jasno i očigledno – racionalno. Sredstva su vam potrebna da obezbedite krov nad glavom? Uzmite kredit. Morate da sagradite puteve, mostove, škole, bolnice – uzmite kredit. Kamata je izuzetno povoljna. Rok otplate i do 30 godina. A, o čemu ne govorimo kad govorimo o bankarskom sistemu? Ne govorimo o zelenašenju, ne govorimo o prinudnim iseljenjima, ne govorimo o ekstra profitu koji se sliva u džepove malobrojnih moćnika, ne govrimo o iracionalnosti novca koji je, zapravo, stvar društvenog dogovora. Mehur sapunice koji ne puca. Pre svega zahvaljujući brižljivo izabranim, apstraktnim simbolima uzetim za logotipe bankarskih kuća. Njihova arhitektura je monumentalna, amblemi gotovo sakralni, a boje tako žive, lahoraste, opijajuće. Savršena šarena laža. Kako se umetnost pozicionira u tom kontekstu? Alogon je nekoherentna struktura, otvoreno delo, koje pokušava da dekonstruiše sistem njegovim sredstvima. Sami prosudite da li uspeva.

Borislav Stanić

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Datum:

01/01/1970