Nagrada publike Nagrada publike

Panel diskusije

Nazad...

„Koncept upravljanja otpadom u Subotičkom regionu i Zelena agenda EU za Zapadni Balkan“ EKOLOŠKA PANEL-DISKUSIJA, Mala Gostiona, 20. jul u 11h

„Koncept upravljanja otpadom u Subotičkom regionu i Zelena agenda EU za Zapadni Balkan“

Jedan od izazova u zaštiti životne sredine sa kojima se Subotica, ali i cela Srbija susreće, jeste nizak nivo upravljanja otpadom. I pored usvajanja planova, te probnog rada Regionalne deponije Subotica, još uvek se ne zna kada će ovaj proces zaživeti, pa će se na ovom skupu pokušati odgovoriti i na još neka pitanja kao što su: kako će se organizovati selekcija otpadа, koja je uloga privatnih otkupnih stanica, kada će se započeti rekultivacija gradske deponije u Subotici i sl. 

Biće to prilika da se koncept upravljanja otpadom u regionu Subotice sagleda i sa aspekta smernica Evropskog zelenog plana za dostizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Ova ekološka tranzicija u Evropskoj uniji ne može biti efikasna ako se ne uključe i okolne zemlje, te je usvojena Zelena agenda za Zapadni Balkan u kojoj je cirkularna ekonomija jedna od pet ključnih oblasti, sa posebnim osvrtom na otpad, recikliranje, održivu proizvodnju i efikasnu upotrebu resursa.

 

O svemu ovome i iz ugla kinematografije na Panel diskusiji „Koncept upravljanja otpadom u Subotičkom regionu i Zelena agenda EU za Zapadni Balkan“, u utorak 20. jula 2021. godine u 11 časova u „Maloj gostioni“ na Paliću.

Nazad...
  • Dometi aktuelne slovenačke kinematografije

    Dometi aktuelne slovenačke kinematografije

    OKRUGLI STO, Bioskop Abazija, 20. jul od 10.30 do 12 časova

  • „Koncept upravljanja otpadom u Subotičkom regionu i Zelena agenda EU za Zapadni Balkan“

    „Koncept upravljanja otpadom u Subotičkom regionu i Zelena agenda EU za Zapadni Balkan“

    EKOLOŠKA PANEL-DISKUSIJA, Mala Gostiona, 20. jul u 11h

Prijavi se za newsletter

Templates title