Награда публике Награда публике
Назад...

ИЗГУБљЕНО-НАЂЕНО LOST AND FOUND

  • 01:39
2005
Селекција: Young Spirit of Europe
Режија: Stefan Arsenijevic - Serbia-Montenegro; Nadejda Koseva - Bulgaria; Mait Laas - Estonia; Kornél Mundruczó - Hungary; Cristian Mungiu - Romania; Jasmila Zbanich - Bosnia-Herzegovina
Тема генерације провлачи се кроз филм као црвена нит, одражавајући нову слику коју о себи ствара шест младих филмских уметника у централној и источној Европи, те посматра традицију и народне приче на нови начин. Назад...

Пријави се за билтен

Фестивал Европског Филма Палић